Dự án
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU BIỆT THỰ VĂN HOA - PHƯỜNG THỐNG NHẤT, BIÊN HÒA, ĐN

Chuyên tư vấn các thủ tục về môi trường; Xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải; Tư vấn về An toàn vệ sinh lao động; Tư vấn lập giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận ĐKKD...